Quy định
tài chính

Học phí & Quy định tài chính năm học 2024 - 2025 (Dành cho Học sinh nhập học năm học 2024 - 2025) 

 

Học phí chính khóa trong mục này không bao gồm tiền sách vở và học liệu cá nhân.

Thời gian năm học là 10 tháng, mỗi học kỳ 5 tháng.

1. Phí dự tuyển đầu vào

1.1. Khi nộp đơn đăng ký tuyển sinh Phụ huynh đóng Phí dự tuyển 3.000.000đ/Học sinh. Khoản phí này được thu duy nhất một lần khi dự tuyển, không hoàn lại, không chuyển nhượng trong mọi trường hợp (ngoại trừ những trường hợp được ưu đãi miễn phí dự tuyển theo quy định).

1.2. Việc hoàn tất khoản phí nêu trên chưa được coi là Nhà trường đã chấp nhận Học sinh vào học. Nhà trường chỉ tiếp nhận Học sinh nhập học chính thức theo Quy chế Tuyển sinh.

 

2. Phí phát triển trường

2.1. Phí phát triển trường là phí thường niên, nhằm đầu tư nâng cấp, bảo trì cơ sở hạ tầng, các phòng chức năng, các hạ tầng công nghệ, v.v... nhằm phục vụ các hoạt động học tập – trải nghiệm của Học sinh. Khoản phí này không được hoàn trả hay chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

2.2. Mức phí phát triển trường: 4.000.000đ/năm. Học sinh nhập học vào học kỳ II đóng 50% mức phí cả năm học.

 

3. Phí học liệu

3.1. Phí học liệu là phí thường niên, nhằm đầu tư các trang thiết bị học tập trong lớp học, các tài liệu, phần mềm học tập đặc thù, các chương trình đào tạo và các dụng cụ khác phục vụ các bộ môn nghệ thuật, văn hóa, thể thao. Khoản phí này không bao gồm tiền sách giáo khoa, các loại sách của chương trình Quốc tế. Khoản phí này không được hoàn trả hay chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

3.2. Mức phí học liệu: 2.500.000đ/năm. Học sinh nhập học vào học kỳ II đóng 50% mức phí cả năm học. 

 

4. Phí hoạt động trải nghiệm

4.1. Nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động các chương trình trải nghiệm, các sân chơi và cuộc thi, các sự kiện ngoại khóa, các chương trình dã ngoại xuyên suốt năm học nhằm giúp Học sinh mở rộng thế giới quan, tăng cường trải nghiệm thực tế và áp dụng kiến thức đã học.

4.2. Mức phí hoạt động trải nghiệm: 2.000.000đ/năm. Học sinh nhập học vào học kỳ II đóng 50% mức phí cả năm học. Một số hoạt động ngoại khóa có thể phát sinh chi phí khi được cung cấp bởi các tổ chức bên ngoài trường và sẽ được thông báo tới Phụ huynh trước khi Học sinh tham gia.

 

5. Phí bảo hiểm y tế bắt buộc (tạm thu)

5.1. Học sinh tham gia bảo hiểm khi đi khám, chữa bệnh theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

5.2. Nhà trường tạm thu phí BHYT một lần vào đầu năm học, mức phí: 1.000.000₫/năm. Phần phí chênh lệch sau khi có công bố chính thức của Cơ quan bảo hiểm so với số phí đã thu sẽ được Nhà trường quyết toán cuối năm học. 

5.3. Trường hợp Học sinh đã được cấp BHYT trước đó và còn hạn (VD: con quân nhân), Phụ huynh được chọn không đóng khoản phí này và cần cung cấp bản sao thẻ bảo hiểm để Nhà trường theo dõi, quản lý.

Chính sách ưu đãi học phí chính khóa và phí dịch vụ chỉ áp dụng đối với các trường hợp đã hoàn tất các khoản phí đầu năm (mục II.) và các khoản phí khác theo quy định tài chính của Greenfield School. Các chính sách ưu đãi sau đây được áp dụng đồng thời, theo thứ tự như sau:

1. Ưu đãi Học sinh Tiên phong

1.1 Giảm 25.000.000đ/năm đối với học phí chính khoá, khi thanh toán học phí theo năm.

1.2 Giảm 10% trên học phí chính khoá, khi thanh toán học phí theo kỳ hoặc theo năm.

1.3 Ưu đãi này được áp dụng duy nhất cho Học sinh nhập học Năm Học 2024-2025 và hoàn thành thủ tục nhập học trước ngày 1/9/2024, và được áp dụng liên tục trong các năm học tiếp theo cho đến khi học sinh dừng việc học tại trường.

1.4 Giá trị ưu đãi này được tính trên 01 học sinh và được khấu trừ trực tiếp vào biên lai học phí mà không được quy đổi và thanh toán thành tiền mặt. Giá trị ưu đãi này không được bảo lưu; chuyển nhượng.

1.5 Chương trình ưu đãi này sẽ tự động hết hiệu lực khi hết suất khuyến mại hoặc hết thời gian phát hành ưu đãi, tuỳ vào điều kiện nào đến trước.

1.6 Trường hợp học sinh nghỉ học giữa năm trong thời gian được hưởng ưu đãi, Nhà trường sẽ truy thu phần ưu đãi đã áp dụng cho năm học đó.

2. Ưu đãi thanh toán sớm

Giảm 5% trên học phí chính khóa, khi thanh toán học phí theo kỳ hoặc theo năm trước ngày 01/06/2024.

3. Ưu đãi thanh toán theo năm, theo học kỳ

Giảm 5% khi thanh toán đúng hạn, một lần cả năm đối với học phí chính khóa, phí dịch vụ xe đưa đón, và phí ăn uống & dịch vụ bán trú.

Giảm 2% trên học phí chính khóa, khi thanh toán học phí đúng hạn, một lần cho cả học kỳ.

4. Ưu đãi nhóm nhập học

Giảm 5% trên học phí chính khóa, áp dụng cho nhóm học sinh nhập học đến từ 03 gia đình trở lên, cùng hoàn tất học phí đúng hạn, theo kỳ hoặc theo năm.

5. Ưu đãi cho con thứ hai trở lên

Giảm 5% trên học phí chính khóa, áp dụng cho con thứ hai trở lên trong cùng một đơn vị gia đình (con ruột hoặc con nuôi hợp pháp) học tại trường khi thanh toán học phí đúng hạn, theo kỳ hoặc theo năm.

Giảm 40% phí dịch vụ xe đưa đón cho con thứ hai trở lên nếu đưa đón hai chiều cùng điểm với anh chị em.

1. Phí ăn uống và dịch vụ bán trú

1.1. Dịch vụ ăn uống và bán trú tại trường là dịch vụ lựa chọn bổ sung. Phụ huynh có thể lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ.

1.2. Phí ăn uống và dịch vụ bán trú được tính theo đơn vị tháng và không hoàn lại đối với Học sinh ngừng sử dụng dịch vụ giữa tháng. Trong trường hợp học sinh muốn đăng ký/ngừng sử dụng dịch vụ cần phải báo trước 03 ngày làm việc cho Bộ phận Tuyển sinh & Chăm sóc Khách hàng theo quy định của Nhà trường.

1.3. Phí ăn uống và dịch vụ bán trú bao gồm dịch vụ chăm sóc bán trú và các bữa ăn, cụ thể:

- Các bữa ăn đối với bậc Tiểu học bao gồm: bữa sáng, bữa phụ sáng, bữa trưa và bữa phụ chiều.

- Các bữa ăn đối với bậc Trung học bao gồm: bữa sáng, bữa phụ sáng và bữa trưa.

2. Phí dịch vụ xe đưa đón

2.1.  Dịch vụ xe đưa đón là dịch vụ lựa chọn bổ sung, được sắp xếp dựa trên nguyện vọng của Phụ huynh và khả năng đáp ứng của Nhà trường.

2.2.  Phí dịch vụ xe đưa đón được tính theo từng tháng và không hoàn lại đối với Học sinh ngừng sử dụng dịch vụ giữa tháng.

2.3.  Phí này có thể thay đổi trong trường hợp các chi phí đầu vào trên thị trường có biến động lớn và sẽ được Nhà trường thông báo 30 ngày trước khi chính thức áp dụng.

2.4.  Nhà trường chỉ cung cấp dịch vụ xe đưa đón hai chiều, nếu Học sinh chỉ đi một chiều thì vẫn cần đóng phí cả hai chiều theo đúng quy định.

2.5.  Trường hợp Học sinh có nhu cầu đăng ký mới hoặc thay đổi dịch vụ, địa điểm đón trả, Phụ huynh cần đăng ký với Bộ phận Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng trước ít nhất 03 ngày làm việc và hoàn thành các khoản phí bổ sung (nếu có) trước ngày sử dụng dịch vụ.

3. Các khoản phí khác

3.1.  Phí tham gia các lớp Câu lạc bộ ngoài giờ, lớp năng khiếu, bồi dưỡng, phụ đạo và lệ phí tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ không bao gồm trong học phí hay các khoản phí dịch vụ nêu trên.

3.2.  Đồng phục mua theo quy định của Nhà trường, theo giá niêm yết tại Cửa hàng trường.

3.3.  Phụ huynh tự trang bị sách vở, học liệu khác và bộ sách giáo khoa theo quy định của bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Nhà trường.

1. Thời hạn đóng phí đối với học sinh nhập học Năm Học 2024-2025 được thực hiện theo Thư mời nhập học của Nhà trường tướng ứng với mỗi đợt dự tuyển.

2. Phụ huynh có thể lựa chọn đóng phí theo năm để được hưởng ưu đãi thanh toán.

3. Trường hợp Phụ huynh lựa chọn đóng phí theo kỳ, thời hạn đóng phí các kỳ được quy định như sau: (i) Đối với Học Kỳ I: trước ngày 01/07/2024; (ii) Đối với Học Kỳ II: trước ngày 15/12/2024

4. Trường hợp Phụ huynh lựa chọn đóng phí theo học phần, thời hạn đóng phí các học phần được quy định như sau: (i) Đối với Học phần 1: trước ngày 01/07/2024; (ii) Đối với Học phần 2: trước ngày 10/10/2024; (iii) Đối với học phần 3: trước ngày 15/12/2024; (iv) Đối với học phần 4: trước ngày 10/03/2025.

5. Phương thức đóng phí: Các khoản phí có thể được đóng trực tiếp tại Bộ phận Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn tại website của Nhà trường, hoặc theo thông tin thanh toán của Nhà trường như sau:

Tên Tài khoản: Công ty CP GF Education Invest

Số tài khoản:9111117779999

Tên Ngân hàng: MBBANK

6. Phụ huynh cần hiểu rõ trách nhiệm hoàn tất phí và thời hạn chi trả của mình. Việc thông báo nhắc nhở của Nhà trường vì một lý do nào đó không đến được với Phụ huynh không có ý nghĩa Phụ huynh trì hoãn trách nhiệm chi trả các khoản phí của Học sinh theo quy định.

7. Đối với các trường hợp thanh toán học phí và các khoản phí dịch vụ sau ngày quy định nộp phí, các khoản phí đến hạn phải nộp sẽ tự động tăng thêm 0,03%/ngày chậm trên số tiền chưa thanh toán và Phụ huynh có trách nhiệm nộp cả phần tăng thêm này.

8. Nếu các khoản phí chưa được thanh toán đầy đủ sau 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, Nhà trường có toàn quyền giữ lại Bảng thông báo kết quả học tập và có quyền chấp nhận hay từ chối cung cấp các dịch vụ cho Học sinh đến khi nhận được đầy đủ các khoản phí. Trường hợp Học sinh nghỉ học, Phụ huynh vẫn có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản phí tồn đọng (nếu có) cho Nhà trường.

9. Trường hợp (i) Học sinh chậm thanh toán 30 ngày, và (ii) Học sinh đã bị ngừng cung cấp các dịch vụ giáo dục, Nhà trường có quyền quyết định chấp nhận hay từ chối việc nhập học lại của Học sinh trong tương lai.

Bạn cần hỗ trợ?

HÃY ĐỂ GREENFIELD
TƯ VẤN CHO BẠN