Hệ song ngữ
công dân
toàn cầu

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Lớp
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Lớp
 • 10
 • 11
 • 12

Chương trình Giáo dục Quốc gia (MOET)

 • Chương trình đào tạo do Bộ GD&ĐT Việt Nam quy định, tăng cường bộ môn Toán (+120%)*, Tiếng Việt/ Ngữ văn (+120%), Tiếng Anh (+300%).
 • Chương trình được nhà trường xây dựng theo hướng "tối ưu hóa" giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm của từng cấp lớp, đủ khả năng đạt thành tích cao và lấy các bằng cấp do Bộ GD&ĐT Việt Nam quy định.
 • Phương pháp học tập chủ động (Active Learning) qua các hình thức học tập khác nhau, điển hình như: Học tập theo dự án, Tiết học ngoài trời, Xây dựng và quản lý kế hoạch bản thân…
 • Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ GD &ĐT công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập hàng đầu trong hệ thống giáo dục quốc gia.

*Mức tăng cường tối đa, tỉ lệ tăng khác biệt theo Khối Lớp

Chương trình Tiếng Anh Cambridge (CEP)

 • Chương trình Tiếng Anh Cambridge được xây dựng trên nền tảng Chương trình tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác (ESOL) được cung cấp bởi Hội đồng Khảo thí Ngôn ngữ Cambridge. Chương trình Tiếng Anh Cambridge là một trong những chương trình Tiếng Anh phổ biến nhất thế giới dành cho những người mà Tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ.
 • Chương trình trang bị cho học sinh khả năng giao tiếp Tiếng Anh thành thạo cùng với các bằng cấp, chứng chỉ Tiếng Anh được công nhận rộng rãi toàn cầu. Những bằng cấp, chứng chỉ này ngang bằng với các trình độ tiếng Anh được quy định tại Khung tham chiếu về ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) và cũng có thể quy đổi sang các trình độ TOEFL hoặc IELTS tương ứng.

Chương trình Tiểu học
Quốc gia (MOET)

 • Chương trình đào tạo do Bộ GD&ĐT Việt Nam quy định, tăng cường bộ môn Toán (+90%), Tiếng Việt (+90%), Tiếng Anh (+450%).
 • Chương trình được Nhà trường xây dựng theo hướng “tối ưu hóa” giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm của từng cấp lớp, đủ khả năng đạt thành tích cao và lấy các bằng cấp do Bộ GD&ĐT Việt Nam quy định.
 • Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ GD&ĐT công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập hàng đầu trong hệ thống giáo dục quốc gia. 1

Chương trình Song
ngữ Công dân toàn
cầu Tiểu học

Chương trình tập trung trang bị cho học sinh nền tảng kiến thức cùng năng lực cảm thụ các giá trị đạo đức nhân văn và những kỹ năng giúp học sinh chuyển đổi trong bất kỳ môi trường nào. Chương trình được lựa chọn và đưa vào giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh với 2 bộ môn:

 • Arts and Cultures (Văn hóa và Nghệ thuật)
 • Personal Development Skills (Kỹ năng phát triển bản thân)
  Chương trình cũng bao gồm các môn học đặc thù, giúp học sinh được tiếp cận với nhiều lĩnh vực nhằm hỗ trợ khả năng học tập, làm việc và thích ứng tốt hơn trong thời đại hòa nhập toàn cầu, bao gồm 2 bộ môn:
 • Computing and Digital (Khoa học máy tính và Lập trình)
 • Physical Education (Giáo dục Thể chất)

Chương trình Trung
học Quốc gia (MOET)

 • Chương trình đào tạo do Bộ GD&ĐT Việt Nam quy định, tăng cường bộ môn Toán (+90%), Ngữ văn (+90%), Tiếng Anh (+450%).
 • Chương trình được Nhà trường xây dựng theo hướng “tối ưu hóa”, được chắt lọc với ứng dụng phương pháp Học tập chủ động (Active Learning) giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và hình thành các kỹ năng tính toán, suy luận logic, phân tích, tổng hợp…
 • Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ GD&ĐT công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập hàng đầu trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Chương trình Song
ngữ Công dân toàn
cầu THCS

Chương trình chú trọng cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, trang bị cho học sinh kiến thức thực tiễn và những kỹ năng thiết yếu giúp học sinh chuyển đổi trong bất kỳ môi trường nào. Chương trình được lựa chọn và đưa vào giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh với 3 bộ môn:

 • Arts and Cultures (Văn hóa và Nghệ thuật)
 • Personal Development Skills (Kỹ năng phát triển bản thân)
 • Engineering (Công nghệ Kỹ thuật)
  Chương trình cũng bao gồm các môn học đặc thù, giúp học sinh được tiếp cận với nhiều lĩnh vực nhằm hỗ trợ khả năng học tập, làm việc và thích ứng tốt hơn trong thời đại hòa nhập toàn cầu, bao gồm 2 bộ môn:
 • Computing and Digital (Khoa học máy tính và Lập trình)
 • Physical Education (Giáo dục Thể chất)

Chương trình Trung
học Quốc gia (MOET)

 • Chương trình đào tạo do Bộ GD&ĐT Việt Nam quy định, tăng cường bộ môn Toán (+90%), Ngữ văn (+90%), Tiếng Anh (+450%).
 • Chương trình giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết của học sinh, ý thức và nhân cách của công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Chương trình cũng chú trọng việc trang bị cho học sinh khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ mới.
 • Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ GD&ĐT công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập hàng đầu trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Chương trình Song
ngữ Công dân toàn
cầu THPT

Chương trình tập trung giúp học sinh xây dựng chiến lược học tập, tối ưu hóa hồ sơ cá nhân để đến gần với ngôi trường Đại học và nghề nghiệp mà học sinh mơ ước. Các con cũng được trau dồi những kỹ năng quan trọng của Thế kỷ 21 như kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả, phương pháp trình bày quan điểm và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh phù hợp với các bối cảnh học thuật và cuộc sống ở cấp độ cao hơn. Chương trình được lựa chọn và đưa vào giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh với 6 bộ môn:

 • Kinh doanh học (Business Studies)
 • Kỹ năng viết luận nghiên cứu (College Writing)
 • Kỹ năng diễn thuyết (Public Speaking)
 • Kỹ năng giao tiếp liên văn hóa (Cross Cultural Communication)
 • Luyện thi IELTS
 • Tư vấn hướng nghiệp (Careers Counseling)
  Chương trình cũng bao gồm các môn học đặc thù, giúp học sinh được tiếp cận với nhiều lĩnh vực nhằm hỗ trợ khả năng học tập, làm việc và thích ứng tốt hơn trong thời đại hòa nhập toàn cầu, bao gồm 2 bộ môn:
 • Computing and Digital (Khoa học máy tính và Lập trình)
 • Physical Education (Giáo dục Thể chất)

Bạn cần hỗ trợ?

HÃY ĐỂ GREENFIELD
TƯ VẤN CHO BẠN