Tổng quan

Lộ trình học tập

Lộ trình học tập

MÔ HÌNH GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Chương trình giáo dục Greenfield School được thiết kế dựa trên các nghiên cứu bài bản, khoa học, đảm bảo tính thống nhất từ chuẩn đầu ra đến phương pháp giảng dạy và đánh giá. Chương trình giáo dục được chia làm 03 lĩnh vực năng lực: Phẩm chất Công dân toàn cầu, Năng lực chuyên biệt và Kỹ năng thiết yếu thế kỷ 21.

Các môn học tại Greenfield School được tổ chức theo mô hình 5 lĩnh vực, gồm Lĩnh vực Ngôn ngữ và Nhân văn, Lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Lĩnh vực Toán, Lĩnh vực Nghệ thuật, và Lĩnh vực Giáo dục cá nhân. Mỗi môn học trong từng lĩnh vực vừa phát triển các năng lực đặc thù của môn học, vừa nâng cao các kĩ năng thế kỉ 21 cho học sinh.

Bạn cần hỗ trợ?

HÃY ĐỂ GREENFIELD
TƯ VẤN CHO BẠN