Đăng ký
Tuyển sinh

Đăng ký dự tuyển, lựa chọn hệ
đào tạo

01

Tiếp nhận học sinh đạt điều kiện tuyển sinh

02

Học sinh tham gia dự tuyển đầu vào

03

Phụ huynh hoàn thiện thủ tục nhập học nếu học sinh đạt dự tuyển

04

Học sinh nhập học chính thức theo thông báo của nhà trường

05
Bạn cần hỗ trợ?
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH TỪ GREENFIELD
Phụ huynh có thể để lại thông tin để được tư vấn hoặc đăng ký nhập học chính thức của Greenfield Shool

Thông tin học sinh

Giới tính

Thông tin phụ huynh

Bạn cần hỗ trợ?

HÃY ĐỂ GREENFIELD
TƯ VẤN CHO BẠN