Hệ quốc tế Cambridge

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Lớp
 • 6
 • 7
 • 8
Lớp
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Chương trình Giáo dục Quốc gia (MOET)

 • Chương trình đào tạo do Bộ GD&ĐT Việt Nam quy định, tăng cường bộ môn Toán (+120%)*, Tiếng Việt/ Ngữ văn (+120%), Tiếng Anh (+300%).
 • Chương trình được nhà trường xây dựng theo hướng "tối ưu hóa" giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm của từng cấp lớp, đủ khả năng đạt thành tích cao và lấy các bằng cấp do Bộ GD&ĐT Việt Nam quy định.
 • Phương pháp học tập chủ động (Active Learning) qua các hình thức học tập khác nhau, điển hình như: Học tập theo dự án, Tiết học ngoài trời, Xây dựng và quản lý kế hoạch bản thân…
 • Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ GD &ĐT công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập hàng đầu trong hệ thống giáo dục quốc gia.

*Mức tăng cường tối đa, tỉ lệ tăng khác biệt theo Khối Lớp

Chương trình Tiếng Anh Cambridge (CEP)

 • Chương trình Tiếng Anh Cambridge được xây dựng trên nền tảng Chương trình tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác (ESOL) được cung cấp bởi Hội đồng Khảo thí Ngôn ngữ Cambridge. Chương trình Tiếng Anh Cambridge là một trong những chương trình Tiếng Anh phổ biến nhất thế giới dành cho những người mà Tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ.
 • Chương trình trang bị cho học sinh khả năng giao tiếp Tiếng Anh thành thạo cùng với các bằng cấp, chứng chỉ Tiếng Anh được công nhận rộng rãi toàn cầu. Những bằng cấp, chứng chỉ này ngang bằng với các trình độ tiếng Anh được quy định tại Khung tham chiếu về ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) và cũng có thể quy đổi sang các trình độ TOEFL hoặc IELTS tương ứng.

Chương trình Tiểu học
Quốc gia (MOET)

 • Chương trình đào tạo do Bộ GD&ĐT Việt Nam quy định, tăng cường bộ môn TOÁN (+80%), TIẾNG VIỆT (+80%), TIẾNG ANH(+450%).
 • Chương trình được Nhà trường xây dựng theo hướng “tối ưu hóa” giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm của từng cấp lớp, đủ khả năng đạt thành tích cao và lấy các bằng cấp do Bộ GD&ĐT Việt Nam quy định.
  Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ GD&ĐT công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập hàng đầu trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Chương trình Tiểu học
Quốc tế Cambridge

Chương trình được lựa chọn và đưa vào giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh, gồm 3 bộ môn:

 • Toán (Mathematics)
 • Tiếng Anh (English)
 • Khoa học (Science)

Chương trình tập trung thiết lập các kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức khoa học và tính toán mà học sinh cần có tương đương với học sinh ở các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Các con không chỉ lĩnh hội kiến thức và tiếp nhận kỹ năng học thuật mới mà còn làm quen với các phương pháp tra cứu thông tin, xem xét vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau để phát triển tư duy phân tích phản biện.
Cuối bậc học, học sinh dự thi lấy chứng chỉ Cambridge International Primary Checkpoint của CAIE, giúp học sinh dễ dàng chuyển sang các trường Trung học sử dụng Tiếng Anh trên thế giới.

Chương trình Trung học
Quốc gia (MOET)

 • Chương trình đào tạo do Bộ GD&ĐT Việt Nam quy định, tăng cường bộ môn Toán (+80%), Ngữ văn (+80%), Tiếng Anh (+450%).
 • Chương trình được Nhà trường xây dựng theo hướng “tối ưu hóa”, được chắt lọc với ứng dụng phương pháp Học tập chủ động (Active Learning) giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và hình thành các kỹ năng tính toán, suy luận logic, phân tích, tổng hợp…
 • Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ GD&ĐT công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập hàng đầu trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Chương trình THCS
Quốc tế Cambridge

Chương trình được lựa chọn và đưa vào giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh, gồm 3 bộ môn:

 • Toán (Mathematics)
 • Tiếng Anh (English)
 • Khoa học (Science)

Các môn học bổ trợ/ tích hợp: Quan điểm toàn cầu (Global Perpectives) và Kỹ năng số (Digital Literacy).

Chương trình tập trung vào việc phát triển và thực hành các kỹ năng chuyển tiếp như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, kỹ thuật nghiên cứu, khả năng giao tiếp và cộng tác khi làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cuối bậc học, học sinh dự thi lấy chứng chỉ Cambridge Secondary International Checkpoint của CAIE, giúp học sinh dễ dàng chuyển sang các trường Trung học sử dụng Tiếng Anh trên thế giới.

Chương trình Trung học
Quốc gia (MOET)

 • Chương trình đào tạo do Bộ GD&ĐT Việt Nam quy định, tăng cường bộ môn Toán (+80%), Ngữ văn (+80%), Tiếng Anh (+450%).
 • Chương trình giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết của học sinh, ý thức và nhân cách của công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Chương trình cũng chú trọng việc trang bị cho học sinh khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ mới.
 • Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ GD&ĐT công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập hàng đầu trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Chương trình Tú tài
Quốc tế Nâng cao
Cambridge

Chương trình tích hợp nội dung giảng dạy của chương trình IGCSE, AS và A Level.
Chương trình khai thác kiến thức học thuật chuyên sâu thuộc các lĩnh vực và trang bị nền tảng kỹ năng vững chắc giúp học sinh vượt qua thử thách và thành công ở bậc Đại học và các bậc học cao hơn, như kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng tư duy logic và phản biện, kỹ năng xử lý và đánh giá các nguồn thông tin khác nhau, kỹ năng áp dụng kiến thức học thuật đã học vào cuộc sống thực tế, kỹ năng giải quyết vấn đề.
Chương trình được lựa chọn và đưa vào giảng dạy toàn toàn bằng Tiếng Anh, gồm 4 bộ môn:

 • Toán (Mathematics)
 • Tiếng Anh (IELTS)
 • Kinh doanh (Bussiness Studies)
 • Công nghệ thông tin (ICT/IT)

Học sinh thi AS, A Level vào các năm lớp 10, 11, 12. Bằng Tú tài Quốc tế Cambridge AS/ A Level do CAIE cấp, được công nhận rộng rãi trên thế giới và được xem là tấm vé thông hành cho học sinh xin vào học tại các trường Đại học Top đầu trong nước và thế giới.

Bạn cần hỗ trợ?

HÃY ĐỂ GREENFIELD
TƯ VẤN CHO BẠN